Supervision of MSc and BSc theses

Zádeczki Tibor (2018): A Villányi-hegység déli előterének komplex vízgeokémiai feldolgozása. MSc Diplomamunka, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Rith Bendegúz (2018): Oldódási folyamatok in situ tanulmányozása barlangokban. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Nyéki Eszter (2018): A Hajnóczy-barlang hidrogeológiai környezetének jellemzése. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Csondor Katalin (2016): Harkány térségének hidraulikai és hidrogeokémiai feldolgozása. MSc Diplomamunka, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Csobaji Lehel Ákos (2016): A Villányi-hegység földtani fejlődéstörténetének hidrogeológiai szempontú áttekintése. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Kremmer Róbert (2016): A Villányi-termálkarszt hidrogeológiai viszonyai, a források retrospektív vizsgálata. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Restás-Göndör Adrienn (2015): Izotóphidrogeológiai vizsgálatok a Molnár János barlangban. Diplomamunka, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Pataki Lili (2014): A vácrátóti geotermikus kutak helyzete a felszín alatti vízáramlási rendszerekben. Diplomamunka, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető, társ-témavezető: Fórizs István, MTA-CSFK-FGI)

Bodor Petra (2014): A rózsadombi megcsapolódási terület felszín alatti vizeiben bekövetkező időbeli változások vizsgálata. Diplomamunka, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Kurcz Regina (2014): Radionuklidok a Budai-hegység északi részének felszín alatti vizeiben Diplomamunka, ELTE TTK Környezettudományi Centrum (témavezető, társ-témavezető: Horváth Ákos)

Csondor Katalin (2014): A Budapesti és a Bükki termálkarszt összehasonlítása. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Lendér Henrik (2014): A budafoki barlanglakások kármentesítésének egyéb szempontú értékelése. Szakdolgozat. Hidrológus szakirányú továbbképzés (témavezető, társ-témavezető: Zöldi Irma)

Csordás Julianna (2013): Az atrazin terjedése a háromfázisú zónában, különös tekintettel a Gödöllőn feltárt, mezőgazdasági eredetű szennyezésre. Diplomamunka, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető, társ-témavezető: Dankó Gyula, Golder Associates Hungary Zrt.)

Blaskó Noémi Regina (2013): Karsztos vízadók sérülékenysége: a walkertoni szennyezés okai. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Tóth Bernadett Ildikó (2013): A budapesti és stuttgarti karsztrendszer összehasonlítása. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Horváth Zsolt (2013): Források geokémiai jellegét, nyomelem tartalmát befolyásoló tényezők. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Szabó Kata (2013): Hipogén karsztosodási folyamatok, különös tekintettel a mikrobák barlangképződésben betöltött szerepére. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Oláh Borbála Katalin (2012): A hipogén karsztok a felszín alatti vízáramlási rendszerekben. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Környezettudományi Centrum (témavezető)

Bella Gábor (2012): Források radioaktivitásának eredete. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Ötvös Viktória (2012): A Gellért-hegy és tágabb környezetének hidraulikai viszonyai. Diplomamunka, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető, társ-témavezető Czauner Brigitta)

Erhardt Ildikó (2012): A rózsadomb és tágabb környezetének hidraulikai feldolgozása. Diplomamunka, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető, társ-témavezető Czauner Brigitta)

Garamhegyi Tamás (2011): A Hévízi-tó hidrogeológiai jellemzése és környezeti kérdései. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Ünnep Viktória (2011): Tata: a vizek városa – a környék hidrogeológiai jellemzése. BSc szakdolgozat, ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (témavezető)

Pataki Lili (2010) (BSc): A Feneketlen-tó keletkezése, hidrogeológiája archív és recens adatok alapján

Trásy Balázs (2010) (BSc): A Molnár János-barlang és környezetének bemutatása, vizének vizsgálata archív és recens adatok alapján

Striczki István (2010): A Duna és a felszínalatti vizek kapcsolatának vizsgálata a budai Duna-parti Főgyűjtő csatorna monitoring rendszerébe tartozó kutak, források segítségével

Takács Judit (2010): A budapesti termálvizek kémiai összetételének jellemzése, a kémiai jelleget és annak változását befolyásoló tényezők vizsgálata